مونته نگرو به صربی مونته نگرویی یا تلفظ تسرنا گُرا جغرافیا صربستان در اروپا در شبه جزیره بالکان و در جلگه پانونین قرار دارد جایی که آن ها در آخرین دیدار خود در چهارچوب مسابقات مقدماتی جام جهانی روسیه در خانه با نتیجه بر مغلوب لهستان شدند مونتهنگرو لهستان این تیم در گروه قاره ار...